Privacyverklaring

van de Klippe Bouwbedrijf B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
van de Klippe Bouwbedrijf BV Stevensweg 101
3319 AJ Dordrecht
tel. 078-6161929

Persoonsgegevens die wij verwerken

van de Klippe Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -  voor- achternaam

 • -  adresgegevens

 • -  telefoonnummer

 • -  e-mailadres

 • -  bankrekeningnummer

  Met welk doel wij en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
  van de Klippe Bouwbedrijf verwerkt persoongegevens voor de volgende doelen

 • -  afhandelen van uw betaling

 • -  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

  kunnen voeren

 • -  U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • -  Om onze diensten te kunnen verrichten

  Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren.

  van de Klippe Bouwbedrijf bewaart persoonsgegevens niet langer dan om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving.

  Delen van persoonsgegevens.

  van de Klippe bouwbedrijf verkoopt u gegevens niet aan derde en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien,

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, corrective, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar ad.klippe@xs4all.nl.

  Hoe wij persoonsgegevens beschermen.

  Van de Klippe Bouwbedrijf treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.